EBARA mong muốn có một đội ngũ thực hiện tốt mảng dự án, thực hiện thành công các công trình mang tính biểu tượng, từ tư vấn kỹ thuật, chọn bơm tối ưu, khả năng hiện thực dự án, quản lí tiến độ đến kinh nghiệm xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, phát sinh tại công trình trong cả mảng cơ khí, điện và điện tự động.

Qua quá trình đàm phán, tìm hiểu đội ngũ nhân viên KENKA - những con người từng tham gia các dự án biểu tượng như Hyatt – Đà Nẵng, Nhà máy DRC – Đà Nẵng, Hồ Tràm MGM, hệ thống siêu thị AEON, FLC Quy nhơn... và gần đây là Mikazuki – Đà Nẵng.

EBARA – KENKA đi đến thống nhất quan điểm: "Đội ngũ KENKA phù hợp nâng thương hiệu EBARA lên một tầm cao mới, đúng định hướng của hãng."

Và CÔNG TY CỔ PHẦN KENKA, đội EBARA – KENKA ra đời để hiện thực định hướng này.

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC

1 

 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

 

TÊN CÔNG TRÌNH

 

GIÁ TRỊ BƠM

 

NĂM THỰC HIỆN

 

MIKAZUKI – ĐÀ NẴNG

6,000,000,000

2020

 

AEON MALL TÂN PHÚ

5,000,000,000

2013-2018

 

FLC – QUY NHƠN

4,000,000,000

2016

 

HO TRAM MGM

4,000,000,000

2012

 

HYATT – ĐÀ NẴNG

3,000,000,000

2010